Arbeidskomiteer

OOSN ønsker å ha et høyt aktivitetsnivå og for å få til det, har vi organisert arbeidet slik at flere arbeidsgrupper og – komiteer deltar aktivt i gjennomføringen av arrangementene. De jobber tett sammen med styret, og komité/gruppelederen har møterett på styremøtene. Hvis du har lyst til å bidra i foreningen, men uten å gå inn i styr og stell, så er disse gruppene stedet for deg. Vi er veldig åpne for medlemmer som melder seg interessert! Send en mail til leder@oosn.no, så følger vi opp.

Tur- og kontrollkomiteen (TKK)

TKK har vært en del av OOSN stort sett hele veien. Komiteen har ansvaret for å sette opp og bemanne alle de åpne turene både for våren og høsten og soppkontrollene om høsten. TKK holder kontakten med de nyttevekstkyndige og soppsakkyndige og følger opp behovet for faglige oppdateringer.

Soppkontrollansvarlig: Emilie Gjærum (470 59 295; ssk@oosn.no)

Turansvarlig:  Pernille Næss (932 19 484; tkk@oosn.no)

Kurskomitéen

Kurskomitéen har også lang fartstid i foreningen. Den har som oppgave å planlegge og arrangere kurs innen våre fagområder og på denne måten øke kunnskapen om og bruken av sopp og nyttevekster. Noen av kursene er forbeholdt medlemmer, men de fleste er åpne for alle

Leder: Jon Martinsen Strand (909 14 732; jon.strand@gmail.com

Medlemmer: Torfinn Bjørseth, Alf Sjuls Hansen og Tove Jacobsen.

Infogruppa

Vi jobber nå med å få mer struktur på informasjonsarbeidet og har derfor satt ned en egen gruppe som holder tak i dette. Det går på oppdatering på nettsiden med arrangementer og fagstoff, publisere på våre facebooksider og ha all mediekontakt.

Leder: Pernille Næss (932 19 484; pernille.naess@gmail.com)

Medlemmer: Pål Karlsen

Arrangementskomiteen

Denne komiteen står for alle praktisk tilrettelegging på våre egne medlemsarrangmenter – oppstartsmøtene, årsmøtet, sommerfesten, julemøtet – og bestiller mat og gjør det fint og koselig for alle.

Leder: Anne Christenson (936 50 886, anne.christenson@online.no)

Medlemmer:  Svein Olav Drangeid og Anne Sunde

Kartleggingsgruppa

Kartleggingsgruppa er et samarbeid mellom OOSN og Romerike sopp- og nyttevekstforening. Vi arrangerer kartleggingsturer i områdene våre i soppsesongen og møtes noen ganger ellers i året for å jobbe med opplæring i arter, Artsobsevasjoner.no som verktøy og andre relevante temaer primært innen kartlegging av sopp. Vi arrangerer også kurs i kartlegging i regi av de to foreningene. Vi har i dag 25 navn på vår epost-liste. De som er på lista får beskjed om turer og møter og deltar hvis de har tid og lyst.
Kartleggingsansvarlig Romerike sopp- og nyttevekstforening: Siv Moen
Kartleggingsansvarlig Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening: Torfinn Bjørseth


Kontaktperson: Siv Moen (418 15 943; siv.moen@gmail.com)