Gjøksyre.jpg

Andre arrangementer

Turer, kurs og soppkontroller utgjør det store volumet av våre arrangementer.   Men vi har også mye annet,  som vi annonserer i denne avdelingen.

Medlemsmøter med foredrag

Å ha tilbud hele året er viktig for oss. Derfor har vi de siste to årene arrangert medlemsmøter med foredrag om forskjellige temaer rundt sopp og nyttevekster.   Vanligvis kommer det mellom 15 og 30 medlemmer på disse arrangementene.   Alle foredragene blir annonsert som selvstendige arrangementer  og krever påmelding.  

Utstilling på Bondens marked

OOSN har et fast samarbeid med Bondens marked.  I vårsesongen har vi utstilling av nyttevekster og på høsten utstilling av sopp, i tillegg til soppkontroll.   På Bondens marked kan du slå av en prat med våre fagfolk om hva som helst. Ta med planter og sopp eller vis bildene av vekster du lurer på hva kan være.  

”Mandagsmøtene” om sopp

I soppsesongen møtes soppinteresserte medlemmer hver mandag for å vise fram og diskutere spennende funn.  Hver gang er det en av våre mest erfarne soppsakkyndige som leder møtet.  Det er mye å lære på mandagsmøtene for deg som vil lenger inn i soppens verden enn bare å kjenne matsoppene du liker. 

"Mandagsmøtene" om nyttevekster

Nytt av året er at vi har etablert mandagsmøter om nyttevekster etter mønster av mandagsmøtene for sopp. Ta med deg nyttevkster du har funnet - vi artsbestemmer og snakker også noe om bruk