Montasjebilder_Høegh+kvann.png

Studiesirkel om planteminner

Har du lyst til å bli med på en studiesirkel der du kan lære om planteminner og samtidig bidra til et forskningsprosjekt?  «Mennesker og planter» springer ut fra arbeidet med vikingehagen på Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo.  Prosjektet handler i stor grad om uformell kunnskap:  hvordan har planter faktisk vært brukt blant folk?  Her finnes det et vell av både skriftlige og muntlige kilder. Mye kunnskap går bare i arv gjennom generasjoner, venner og naboer.   Derfor har prosjektet valgt å bruke forskningsdugnad som et sentralt verktøy, og to prosjekter er allerede i gang.

Forskningsdugnad 1: Hjelp til med å få plantekunnskap ut fra arkivene

Det ligger mye tradisjonell plantekunnskap i norske museer og arkiver som aldri er publisert.  Alt er lagret som håndskrevne dokumenter, brev, notater.  Så om du er god til og liker å lese norsk håndskrift fra 1930-, 40- og 50-tallet kan du hjelpe med å skrive av svarene fra flere gamle spørreundersøkelser om planter og plantebruk, så som "Helsekjeldor" (1937-1954, "Plantenavn i stedsnavn" og "Plantenamn». 

Forskningsdugnad 2: Gi oss dine planteminner

Har du egne kunnskaper og erfaring med bruk av planter? Eller ønsker å hjelpe noen av dine gamle slektninger med det?  Du kan dele kunnskap og minner ved å gå inn på nettstedet  minner.no/tema/planter. Moderne bruk av planter  er like interessant for oss som gamle skikker og tradisjoner.    Du trenger ikke være flink til å skrive eller verdensmester i noe som helst. Bare vær konkret og bruk de ordene som du har. 

Studiesirkelen handler om å sitte sammen og jobbe med stoffet, løse problemer, stimulere hverandre,  kanskje finne «gjeste-besøkende» med spesielle historier - og prate om løst og fast.  Det skal være sosialt.   Man kan jobbe med bare det ene av prosjektene eller begge.  Hver enkelt kan også holde på individuelt utover møtene i studiesirkelen.  Du vil få nødvendig opplæring til å komme i gang og dere bestemmer selv i gruppen hvor ofte og når dere vil møtes.  Møtene vil skje på dagtid.  

Oppstartsmøtet blir tirsdag 18. februar kl 14-16:30 i auditoriet i Lids hus i Botanisk hage på Tøyen.  Bygningen er nr. 4. på dette kartet.  Bruk inngangen ved nummer 23.  Planen er å ha møter hver andre uke.  Det er også aktuelt bruke NSNFs lokaler i Schweigaards gate 34F som møtested. 

 

Tirsdag 3. mars, 14.00-16.30

Tirsdag 3. mars, 14.00-16.30

Tirsdag 17. mars, 14.00-16.30

Tirsdag 31. mars, 14.00-16.30

Tirsdag 14. april, 14.00-16.30

Tirsdag 28. april, 14.00-16.30

Tirsdag 12. mai, 14.00-16.30

Tirsdag 26. mai, 14.00-16.30

Schweigaards gate 34F, 0191 OSLO

Inngang fra den store bakgården. Inngangsdør til høyre for Renholdsbutikken. Tredje etasje, dør til venstre, samlokalisert med Norsk Gartnerforbund. Trenger du heis? I så fall er den helt inne i hjørnet i bakgården, men du må avtale for å bruke den. Ring i så fall 922 66 276‬ (vår kontortelefon)