Grankonglehatt2-Maridalen bygdetun-2016-04-10 (2).JPG

Hva kan du finne i nærmiljøet

Et uhøytidelig og helt uvitenskapelig lite foredrag om sopp (og noen planter) du kan finne i en drabantby med plener, bed og kanskje en liten nærskog.
Foredraget er tenkt spesielt for de som bor i drabantbyer, men folk med hus og en plen kan også finne sopp der de bor .Det blir snakk om noen få matsopper, men desto mere "artigsopp".