Kartlegging Minnesund, Røysi/Storenga-ravinen

Dette er en kartleggingstur. Kravet for å melde seg på en kartleggingstur er god kunnskap om sopp og en profil på artsobservasjoner.no. På disse turene noterer vi opplysninger om funn, hvilken naturtype og tar bilder av funn. Etter turen diskuterer vi funnene og legger dem inn på artsobservasjoner.no.  Turen er for medlemmer av Oslo og omland sopp-og nyttevekstforening og Romerike sopp- og nyttevekstforening. Er du medlem av en annen lokalforening under Sabima er du velkommen til å melde deg på.
Utstyr som kreves er: GPS, fotoapparat, skrivesaker, kurv og små og store bokser til å legge sopp i.

NB. Av smittevernshensyn er det viktig at ingen deler på utstyr og at alle melder seg på med fullt navn.

Tid: fredag 18. juni kl 11:00
Oppmøtested: Nærmere info kommer til deltakerne noen dager før turen.
Turledere: Siv Moen og Gaute Mohn Jenssen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen

 

Østsidavegen 860, 2092 MINNESUND