Kartlegging Mogreina

Dette er en kartleggingstur. Kravet for å melde seg på en kartleggingstur er god kunnskap om sopp og en profil på artsobservasjoner.no. På disse turene noterer vi opplysninger om funn, hvilken naturtype og tar bilder av funn. Etter turen diskuterer vi funnene og legger dem inn på artsobservasjoner.no.  Turen er for medlemmer av Oslo og omland sopp-og nyttevekstforening og Romerike sopp- og nyttevekstforening. Er du medlem av en annen lokalforening under Sabima er du velkommen til å melde deg på.
Utstyr som kreves er: GPS, fotoapparat, skrivesaker, kurv og små og store bokser til å legge sopp i.

NB. Av smittevernshensyn er det viktig at ingen deler på utstyr og at alle melder seg på med fullt navn.

Tid: tirsdag 22. juni kl 10:30
Oppmøtested:  Mogreina kirke/kapell i Ullensaker kommune
Turleder: Siv Moen og Gaute Mohn Jenssen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen

 

, 2054 MOGREINA