Blodrørsopp-Kolås-2018-09-25.JPG

Kurs for utdannelse av soppsakkyndige

Kurset holdes over to helger: 23. - 25 august og 20 - 22 september. Tilsammen 40 timer

Sted: Grorud Samfunnshus (sal 2 den 24 august, rom 4 resterende dager)
Gårdsveien 6, 0952 Oslo

Kursledere: Håkon Bøås og Trond Berg-Hansen
Kursassistent: Jon Strand

Innhold: Kurset omfatter 40 timers undervisning fordelt på teori og praksis (forelesninger,ekskursjoner, demonstrasjoner og bestemmelsesøvelser). I løpet av kurset gjennomgås de viktigste mat- og giftsopper, deres oppbygning, kjennetegn, samt deres levevis. Kurset dekker det stoff som må beherskes for å gå opp til ”Prøve for soppsakkyndige” og er eksamensrettet. Det er først og fremst beregnet på personer som vil utdanne seg til soppsakkyndige og bidra som turledere og på soppkontroller i sine foreninger, men gir også så langt som mulig plass til andre interesserte.
Påmelding innen 17. august. Hvis du ikke er medlem av Norges sopp- og nyttevekstforbund, kan du melde deg inn her nå

Pris medlemmer: 2000 kr (inklusive kurshefte)
Pris: Ikke-medlemmer: 3000 kr.(inkl. kurshefte)


Du blir registrert som deltaker når avgiften er betalt

Ved eventuelle spørsmål, kontakt Jon Martinsen Strand på tlf.909 14 732 eller på epost: kurs@oosn.no

Ved avmelding senest to uker før kursstart tilbakebetales kursavgiften.

Fredag 23. august, 18.00-21.00

Lørdag 24. august, 09.00-18.00

Søndag 25. august, 10.00-18.00

Fredag 20. september, 18.00-21.00

Lørdag 21. september, 09.00-18.00

Søndag 22. september, 10.00-18.00

Gårdsveien 6, 0952 OSLO