Soppkontroll på Kadettangen-Giftsopp-2017-09-03.JPG

Soppens dag i Botanisk hage

Sted: Utenfor Botanisk museum
Soppens dag blir markert hver første søndag i september hvert år over hele landet. Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening har en rekke arrangementer på soppens dag på ulike steder.i tillegg til våre faste soppkontroller.

OOSN feirer Soppens dag i samarbeid med Naturhistorisk museum
Det blir soppkontroll og stor sopputstilling

Mykologer og soppkontrollører vil veilede publikum

Sars' gate 1, 0562 OSLO

Naturhistorisk museum (nhm.uio.no)