Blodrørsopp-Kolås (6).JPG

Studiesirkel før soppsakkyndigeksamen 2018

Sted: Humanistskolen
Tid: 31/1-28/2-28/3-25/4-30/5
Leder: Tove Jacobsen

Medhjelpere:
Anne Christenson
Anne Elisabeth Scheen
Pernille Næss
Monica Allen
Roger Andersen

OOSN arrangerer i år en studiesirkel for medlemmer som har tenkt å ta prøve for soppsakkyndige høsten 2018.
Vi vil møtes en gang i  måneden for gjennomgang av slekter og arter på pensumlista. Vi legger vekt på slektskunnskap og  soppforgiftninger. I tillegg vil vi ta opp spesielle temaer på hvert møte.
Studiesirkelen vil bli ledet av Tove Jacobsen som har fått med seg hele fem soppsakkyndige som medhjelpere.
Deltakelse i studiesirkel vil kreve stor aktiv innsats fra den enkelte deltaker.

I løpet av sommeren vil vi også arrangere felles turer for de som har lyst og anledning.

Onsdag 31. januar, 18.00-21.00

Litt om hvordan vi skal jobbe. Litt  om soppslekter og bestemmelse av sopp./ ved Tove Jacobsen
Vi  å deler opp i grupper og fordeler slekter vi skal jobbe med denne dagen.
Fordeling av soppslekter+1 soppgift til neste gang.

Medhjelper: Anne Christenson

Onsdag 28. februar, 18.00-21.00

Tema: Om begreper vi bruker / ved Anne Elisabeth Scheen
Gruppene legger fram det de har funnet ut for hverandre
Fordeling av nye slekter+1 soppgift til neste gang.

Medhjelper: Anne Elisabeth Scheen

Onsdag 21. mars, 18.00-21.00

Tema: Om soppkontroller, Bondens marked og turledelse./ Ved Pernille Næss
Gruppene legger fram det de har funnet ut for hverandre..
Fordeling av nye slekter+1 soppgift til neste gang..

Medhjelper: Pernille Næss

Onsdag 25. april, 18.00-21.00

Tema:Om soppgifter / ved Monica Allen
Gruppene legger fram det du har funnet ut for hverandre.
Fordeling av slekter til neste gang.

Medhjelper:Monica Allen

Onsdag 30. mai, 18.00-21.00

Tema:Hvordan lære mest i løpet v sommeren og høsten / ved Roger Andersen
Alle har med det de kan finne av pensumsopp: f.eks.brunskrubb, rødsporer, hvit sprøsopp, grå blekksopp, åkersjampinjong, morkler, besk svovelsopp,vårfagerhatt, stubbeskjellsopp, blågrå østerssopp, våråkersopp
Gruppene legger fram for hverandre og bruker soppen som er funnet som eksempel.

Medhjelper: Roger Andersen

Sognsveien 75 A, 2 etg., 0855 OSLO

Skolen ligger 200 meter fra stoppestedet til t-banens linjer 4 og 5 (Ullevål stadion) og 150 meter fra nærmeste bussholdeplass langs Ring 3. Det er gratis parkering 1,5 time, deretter kr 40 er time - utenfor eller i P-hus under Stadion Dørene er åpne til kl 18:00, etter det må man åpne med nøkkelkort. Det er derfor viktig at man kommer FØR kl 18:00, slik at vi unngår å måtte unødvendig ned for å åpne manuelt.