Flatklokkehatt-Skullerud-2018-09-01.JPG

Studiesirkel før soppsakkyndigprøven 2019

Sted: Inkognitogaten 33
Tid: 29/1-26/2-26/3-30/4-28/5
Leder: Roger Andersen

OOSN arrangerer også i år en studiesirkel for medlemmer i OOSN som har tenkt å ta prøve for soppsakkyndige høsten 2019.
Vi vil møtes en gang i  måneden for gjennomgang av slekter og arter på pensumlista. Vi legger vekt på slektskunnskap og  soppforgiftninger.
Studiesirkelen vil bli ledet av Roger Andersen.
Deltakelse i studiesirkel vil kreve stor aktiv innsats fra den enkelte deltaker.

Vi samles utenfor inngangsdøre til Inkognitogaten 33 kl. 18.30. Hvis du ikke rekker fram i tide så ring Kjersti Karlsen på tlf. 902 09 636

Tirsdag 29. januar, 18.30-21.00

Litt om hvordan vi skal jobbe. Litt  om soppslekter og bestemmelse av sopp.
Vi  å deler opp i grupper og fordeler arter vi skal jobbe med denne dagen.
Fordeling av oppgaver til neste gang

Ta med litteratur å bruke på første dag: Kompendiet Kurs for utdannelse av soppsakkyndige 2017, Norske soppnavn 4.utg., Normlista 2017,  Pensumliste Prøve for soppsakkyndige 2018. Egne soppbøker
 

Tirsdag 26. februar, 18.30-21.00

Tema: Ikke bestemt
Gruppene legger fram det de har funnet ut for hverandre.
Fordeling av oppgaver til neste gang

Torsdag 28. mars, 18.30-21.00

MERK: ny dato 28/3 (tidligere 26/3)

Tema:Ikke bestemt
Gruppene legger fram det de har funnet ut for hverandre
Fordeling av oppgaver til neste gang

Tirsdag 30. april, 18.30-21.00

Tema: Soppkontroller og soppturer i regi av OOSN
Gruppene legger fram de de har funnet ut for hverandre
Fordeling av oppgaver til neste gang

Tirsdag 28. mai, 18.30-21.00

Tema:Hvordan lære mest i løpet av sommeren og høsten

Gruppene legger fram det de har funnet ut for hverandre
 

Incognitogaten 33, 0256 OSLO