Gruppe i skogen

Interessert i kartlegging av sopp?

Sopp- og nyttevekstforeningene på Romerike og i Oslo og omland har laget en felles gruppe for soppkartlegging og ønsker flere med på laget.

Vi ønsker å få i gang flere kartleggingsaktiviteter. Vi vil derfor ha med på laget alle medlemmer som er interessert i kartlegging. Både du som er erfaren kartlegger, har stor artskunnskap og kan bruke mikroskop, og du som ikke har kartleggingserfaring men ønsker å lære mere innenfor noen av disse områdene

Vi kommer til å arrangere en del kartleggingsturer i områdene våre i soppsesongen og møtes noen ganger ellers i året for å jobbe med opplæring i arter, artsobsevasjoner.no som verktøy og andre relevante temaer primært innen kartlegging av sopp. Noen kurs vil vi også arrangere og trenger da hjelp av dere med erfaring til å lede kurs.

Det blir helt uforpliktende å stå på e-postadresselista vår. Du kommer til å få informasjon om aktivitetene og kan da bestemme deg for hva du kan/ønsker å være med på.

Send en e-post til siv.moen@gmail.com dersom du er interessert.

Kjenner du til et naturområde du mener er viktig å ta vare på?

Det kan være fordi det er en spesiell naturtype, et godt område for sopp- og nyttevekster, et godt område for rekreasjon, vakkert eller bare at du liker å være der. Dersom disse områdene, nå eller i fremtiden, skal bygges ut eller hugges, er de som skal gjøre inngrepene forpliktet å undersøke naturkvalitetene først, er det rødlista arter der må de ta hensyn. Undersøkelsene blir ikke alltid gjort i soppsesongen og informasjonen går tapt.

Kartleggingsgruppe  ønsker å dokumentere rødlistearter og rødlista naturtyper. Kontakt oss om du har et område du gjerne vil ha undersøkt. Send en e-post til siv.moen@gmail.com og forklar hvor dette er og hvorfor du ønsker det kartlagt.