Entoloma holmvassdalnense-Bamsetjern-2018-08-30.JPG

Kartleggingsåret 2018

Sopp- og nyttevekstforeningene på Romerike og i Oslo og omland har en felles gruppe for soppkartlegging og vi har etter hvert ganske mange med på laget.

Det var skogbrann på Romsås i 2016 og i 2018 hadde vi som prosjekt å kartlegge  brannfeltet gjennom hele sesongen.
I håp om å finne spissmorkler var vi ute på den første turen allerede 21.april, mens det enda lå snø. Det ble ingen morkler, men på vår vei fant vi 17 arter.
Desverre ble sommeren varm og tørr så noen av turene måtte avlyses, men i august ble det igjen noe å finne.
Vi oppdaget at Bamsetjern (som også ligger på Romsås) var et interessant sted å finne arter og der ble det gjort flere interesante funn,bl.a. Entoloma holmvassdalenense som tidligere bare er funnet i Holmvassdalen.

Funn på brannfeltet

Funn ved Bamsetjern

I tillegg til turene på Romsås var i på kartleggingsturer på Gjelleråsen og i Sørlidalen. Oversikt over dette årets kartleggingsturer kommer ettter hvert her: https://oosn.no/turer/sopp/kartlegging-av-storsopper-i-oslo-og-akershus-1

Det øverste bildet viser oransje nettkule og bildet til høyre er branntussehatt