Kjøpsvilkår og avbestillingsregler

Følgende betingelser gjelder for kjøp av kurs og andre tjenester fra OOSNs nettsider:

 

  1. Alle kjøp må forhåndsbetales fra nettsiden gjennom en av våre betalingsløsninger:  Kredittkort (Mastercard; Visa),  PayPal eller Vipps.  Du får alltid en bekreftelse på at kjøpet er gjennomført.
  2. Avbestilling av kurset kan skje inntil én uke før oppstart.  Kursavgiften blir da i sin helhet refundert.
  3. Avbestilling siste uken eller sykdom etc gir ikke rettt til refusjon.  Men ved avbestilling sendes det automatisk ut en mail om ledig plass til de som eventuelt har satt seg på venteliste,  og hvis noen tar plassen, blir kursavgiften likevel refundert.   
  4. Hvis kurset ikke blir gjennomført, får du automatisk refundert det innbetalte beløpet innen to uker.  Vi har ingen rentegodtgjøresle for denne typen refunderinginger.
  5. Om du ikke er fornøyd med kurset, så må dette meldes til post@oosn.no innen en uke etter kursdagen.  Klagen behandles av styreleder i samråd med de ansvarlige for kurset. Om klagen tas til følge,  får du refundert hele eller deler av kursavgiften uten rentegodtgjørelse. 
  6. OOSN er ikke mva-pliktig og alle salg skjer uten merverdiavgift.  Kurs og undervisning er også generelt  fritatt for mva.
  7. Alle som tegner seg på kurs eller andre arrangementer blir automatisk mottaker av OOSNs nyhetsbrev.