2015-05-09 18.58.24.jpg

Digitalt nybegynnerkurs i nyttevekster

Vi vil arrangere et digitalt nyttevekstkurs for nybegynnere over fire samlinger. Kurset er kun beregnet for medlemmer. Mellom hver digitale samling går deltagerne tur alene, eller med en liten kohort (i henhold til smittevernreglene) og prøver å finne de tre-fire artene som er gjennomgått i forrige digitale samling.

  • Vi arrangerer fire digitale samlinger i løpet av april og mai.
  • Hyppigheten på møtene avhenger av hvor raskt nyttevekstsesongen kommer i gang.
  • Vi har satt dato på de to første møtene, men avventer litt å sette opp dato for de to siste

Formålet med kurset er å lære rundt ni arter godt. Vi vil undervise i tre-fire arter hver gang, der vi går nøye gjennom beskrivelse, vokstested og forvekslingsarter. Vi går også gjennom bruk i mat (evt andre bruksområder) samt konservering. 

Mellom hver digitale samling er tanken at deltagerne går på tur selv og prøver å finne de tre artene. Neste gang gjennomgår vi funn (bilder dere har tatt eller ferske funn som kan vises "live"). Hvilke arter vi går igjennom bestemmes ut fra foremkomst på aktuelt tidspunkt, men det blir høyst sannsynlig ni -ti av følgende arter: 

Vinterkarse (og andre karse-arter), brennesle, løvetann, løkurt, mjødurt, geitramsskudd, russekål, gaukesyre, granskudd, rogneblader, almefrø, lønneblomster, strutseving.

Samling 1, 19.04:  Læringsmål, enkel teori, tips til sanking og bærekraftig sanking. Gjennomgang av tre arter det er sannsynlig å finne i løpet av den neste uken.

Samling 2, 26.04: Gjennomgang av funn av de tre artene fra forrige uke, samt tre nye.

Samling 3: Gjennomgang av funn av de tre artene fra forrige møte, samt tre nye.

Samling 4: Gjennomgang av funn av de tre artene fra forrige møte, samt oppsummering.

 

Forløpig har vi satt opp to dager, 19. april og 26. april. De to neste (som også blir mandager) blir bestemt etter hva som kommer av nyttevekster fremover.

 

Om møtet:

Møtet vil bli arrangert i videokonferanseprogrammet Zoom. Informasjon om hvordan du logger deg på vil bli sendt ut tre timer før møtestart. Har du ikke fått påloggings-informasjon, sjekk først søppelposten din og så ta kontakt med møteleder på den oppgitte mailadressen.

Mandag 19. april, 18.30-20.30

Mandag 26. april, 18.30-20.30