Osperiddermusserong-Skullerud-2017-10-05 (2).JPG

Kurs for utdannelse av soppsakkyndige - Øvre Disen velhus

Kurset holdes over tre helger: 19.- 20.juni, 4.- 5. september og 25.- 26. september. Tilsammen 40 timer

Sted: Øvre Disen velhus
Østreheimveien 3 b, 0515 Oslo

Les våre smittevernråd her: https://oosn.no/smittevernrad

Kursledere:
Hege Bull Jenssen
Trond Berg-Hansen
Assistent:
Kolbjørn Mohn Jenssen

Innhold: Kurset omfatter 40 timers undervisning fordelt på teori og praksis (forelesninger,ekskursjoner, demonstrasjoner og bestemmelsesøvelser). I løpet av kurset gjennomgås de viktigste mat- og giftsopper, deres oppbygning, kjennetegn, samt deres levevis. Kurset dekker det stoff som må beherskes for å gå opp til ”Prøve for soppsakkyndige” og er eksamensrettet.
Kurset er først og fremst beregnet på personer som vil utdanne seg til soppsakkyndige og bidra som turledere og på soppkontroller i sine foreninger, men vi  gir også så langt som mulig plass til andre interesserte. Merk: For de som bare ønsker lære seg seg mer om sopp for egen del, anbefaler vi et av våre Påbyggingskurs i sopp
Påmelding innen 16. juni. Hvis du ikke er medlem av Norges sopp- og nyttevekstforbund, kan du melde deg inn her nå. 

Pris medlemmer: 2000 kr (inklusive kurshefte)
Pris: Ikke-medlemmer: 3000 kr.(inkl. kurshefte)
Du blir registrert som deltaker når avgiften er betalt

Ved eventuelle spørsmål, kontakt Toril Deildok på. tlf. 909 77 463 eller på epost: kurs@oosn.no

Ved avmelding senest to uker før kursstart tilbakebetales kursavgiften.

 

Lørdag 19. juni, 10.00-17.00

Søndag 20. juni, 10.00-16.00

Lørdag 4. september, 10.00-17.00

Søndag 5. september, 10.00-16.00

Lørdag 25. september, 10.00-17.00

Søndag 26. september, 10.00-16.00

Østreheimveien 3 b, 0515 OSLO

Til Øvre Disen velhus kommer du med bil eller buss (31 og 25) Holdeplass Årvollveien