Blå ridderhatt-Bygdøy-Pernille Bakkevig 2020.jpg
© Pernille Bakkevig

Kurs for utdannelse av soppsakkyndige - Skullerudstua

Kurset holdes over to helger: 27.- 29. august og 25.- 27. september. Tilsammen 40 timer
Første helg: Skullerudstua
Andre helg: Oppsal samfunnshus
Les våre smittevernråd her: https://oosn.no/smittevernrad

Kursledere:
Håkon Bøås
Øyvind Bergerud

Assistent:
Pernille Bakkevig

Innhold: Kurset omfatter 40 timers undervisning fordelt på teori og praksis (forelesninger,ekskursjoner, demonstrasjoner og bestemmelsesøvelser). I løpet av kurset gjennomgås de viktigste mat- og giftsopper, deres oppbygning, kjennetegn, samt deres levevis. Kurset dekker det stoff som må beherskes for å gå opp til ”Prøve for soppsakkyndige” og er eksamensrettet.
Kurset er først og fremst beregnet på personer som vil utdanne seg til soppsakkyndige og bidra som turledere og på soppkontroller i sine foreninger, men vi  gir også så langt som mulig plass til andre interesserte. Merk: For de som bare ønsker lære seg mer om sopp for egen del, anbefaler vi et av våre Påbyggingskurs i sopp
Påmelding innen 10. juni. Hvis du ikke er medlem av Norges sopp- og nyttevekstforbund, kan du melde deg inn her nå. 

Pris medlemmer: 2000 kr (inkl. kurshefte)
Pris: Ikke-medlemmer: 3000 kr.(inkl. kurshefte)
Du blir registrert som deltaker når avgiften er betalt

Ved eventuelle spørsmål, kontakt Toril Deildok på. tlf. 909 77 463 eller på epost: kurs@oosn.no

Ved avmelding senest to uker før kursstart tilbakebetales kursavgiften.

Fredag 27. august, 18.00-21.00

Lørdag 28. august, 09.00-18.00

Søndag 29. august, 10.00-18.00

Fredag 24. september, 18.00-21.00

Lørdag 25. september, 09.00-18.00

Søndag 26. september, 10.00-18.00

General Ruges vei 106, 0692 OSLO

10 min å gå fra til Skullerud T. Med bil, følg Skullerudveien til Schaffenbergs vei. Se Skullerudstua.no