Sertifiseringskurs for soppkontrollører

Sted: Humanistskolen
Tid: tirsdag 9/4-19 kl. 17,00-20.00
Kursleder: Kolbjørn Mohn Jenssen

Sertifiseringsordningen ble vedtatt av styret i Norges sopp- og nyttevekstforbund i 2016. Målet med kurset er å sørge for at alle soppkontrollører har oppdatert og enhetlig kunnskap om artene på normlisten og vedtatte rutiner knyttet til gjennomføring av soppkontroll.

Soppsakkyndige som besto Prøve for soppsakkyndige i 2015 eller tidligere må gjennomføre dette kurset innen utgangen av 2019. Deretter må kurset repeteres hvert femte år for å opprettholde muligheten til å stå på soppkontroll..
Kurset består av en teoridel på 3 timer og feltarbeid på 5 timer, totalt 8 timer..
Teoridelen vil bli holdt 9/4 og  4/6, dette for at flest mulig skal ha anledning til å delta på kurset. Deltakelse på Høstsoppttreffet i 2019 godkjennes som feltarbeid. De som ikke skal delta på Høstsopptreffet vil få tilbud om en egen dag for feltarbeid i soppsesongen.

Alle som deltar på kurset får utdelt det nyeste kompediet for Utdanning av soppsakkyndige.

Siden OOSN har i er svært mange som må ta kurset i år må vi prioritere de som tok prøven i 2015 eller tidligere. Kursene vil bli satt opp igjen  hvert annet år framover for senere kull.
Hvis ingen av våre datoer passer er det mulig å melde seg på kurs i Drammen: https://buskerud.soppognyttevekster.no/arrangementer/sertifiseringskurs-for-soppkontrollorer/

Sognsveien 75 A, 2 etg., 0855 OSLO

Skolen ligger 200 meter fra stoppestedet til t-banens linjer 4 og 5 (Ullevål stadion) og 150 meter fra nærmeste bussholdeplass langs Ring 3. Ved bruk av bil anbefaler vi at du parkerer i P-huset under Ullevål stadion, slik at det du slipper å flytte bilen etter 1,5 time. Det er gratis parkering i 1,5 time i P-huset også, deretter 40 kroner per time. Dørene er åpne til kl 18:00, etter det må man åpne med nøkkelkort. Det er derfor viktig at man kommer FØR kl 18:00, slik at du unngår parkeringsbot.