Soppfangst
© Pernille Bakkevig

Sertifiseringskurs for soppsakkyndige


Nettmøte: tirsdag 9/2 kl. 18.00-21.00
Feltarbeid: lørdag 21/8 kl. 11.00-16.00
Kursleder: Trond Berg-Hansen
Møteleder: Roger Andersen
Sertifiseringsordningen ble vedtatt av styret i Norges sopp- og nyttevekstforbund i 2016. Målet med kurset er å sørge for at alle soppkontrollører har oppdatert og enhetlig kunnskap om artene på normlisten og vedtatte rutiner knyttet til gjennomføring av soppkontroll.
I Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening vil kurset bli satt opp hvert annet år.

Soppsakkyndige som besto Prøve for soppsakkyndige i 2016 og 2017 eller tidligere må gjennomføre dette kurset innen utgangen av 2021 for å kunne fortsette å stå på soppkontroll og lede turer. Deretter må kurset repeteres hvert femte år.
Kurset består av en teoridel på 3 timer og feltarbeid på 5 timer, totalt 8 timer. Deltakelse på Høstsopptreffet i 2021 godkjennes som feltarbeid.

NB. Kurset er beregnet på de som planlegger å være aktive soppsakkyndige framover.
De som ikke er aktive trenger ikke dette kurset. De er fremdeles soppsakkyndige, men kan da ikke ta på seg kontroller eller turer for foreningen


 

 

Tirsdag 9. februar, 18.00-21.00

Teoridel: 3 timer
Teoridelen vil foregå på Zoom

Lørdag 21. august, 11.00-16.00

Feltarbeid 5 timer
Datoen er foreløpig
Sted: ikke bestemt