Gultrompetsopp
© patinka

Soppkurs 1: Grunnkurs i sopp

Grunnkurs i sopp på Grorud samfunnshus, 15 timer

Innhold:
Generelt om sopp, grupper av sopp, representanter for utvalgte soppslekter og plukking og oppbevaring av sopp. Kurset er en kombinasjon av teori og ekskursjoner.

Sted: Grorud samfunnshus (rom 4)
Gårdsveien 6
0952 Oslo

Kursledere:
Øyvind Bergerud og Bjørne Brekke
Påmelding innen 14. august. Kurset har begrenset antall plasser.
Du blir registert som deltaker når deltakeravgiften er betalt.

Pris medlemmer: 850 kr
Pris ikke-medlemmer: 1300 kr
Hvis du ønsker å bli medlem i Norges sopp- og nyttevekstforbund, kan du melde deg inn her:
http://www.soppognyttevekster.no/medlemskap/.

Ved eventuelle spørsmål - kontakt Jon Martinsn Strand på kurs@oosn.no eller tlf.909 14 732

Ved avmelding senest to uker før kursstart tilbakebetales kursavgiften.

Onsdag 21. august, 18.00-20.30

Lørdag 24. august, 11.00-16.00

Onsdag 28. august, 18.00-20.30

Lørdag 31. august, 11.00-16.00

Gårdsveien 6, 0952 OSLO