Furusandskog3
© Thomas Sømoen

Bli medlem!

Mange av våre arrangementer og faglige kurs krever medlemskap for å delta. Som medlem får du også tilsendt tidsskriftet ”Sopp og nyttevekster” fire ganger i året , og muligheten til å delta på de store nasjonale samlingene som Grønttreffet i mai/juni og Høstsopptreffet i september.

Et hovedmedlemsskap koster 480 kroner i året. Når du er medlem, kan resten av familien få husstandsmedlemskap for 100 kroner i året. Det finnes også attraktive ordninger for gave- og vervemedlemskap.

Du melder deg eller andre enkelt inn via nettskjemaet på Soppognyttevekster.no.