Smittevernråd

Er man syk så holder man seg hjemme Er man i karantene så holder man seg hjemme Er man i isolasjon så holder man seg hjemme

Følgende smittevernråd gjelder for alle arrangementer i regi av Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening:

 

Felles for alle arrangementer:

Vi krever obligatorisk påmelding med navn, epost og telefonnummer. Personer som ikke er påmeldt avvises.
Er man syk så holder man seg hjemme
Er man i karantene så holder man seg hjemme
Er man i isolasjon så holder man seg hjemme
Man holder minst en meters avstand (unntak for personer i samme husholdning)
Man deler ikke på utstyr
Man kan ikke lukte eller smake på sopp eller nyttevekster som andre har plukket

 

Turer

En av turlederne utpekes som smittevernansvarlig.
Den smittevernansvarlige tar opprop og krysser av mot påmeldingslisten. Personer som ikke er påmeldt må avvises. Det skal også spørres om noen er syke, i karantene eller i isolasjon. Disse skal i så fall avvises. Det må holdes minst en meters avstand mellom personene. Det kan være lurt å bruke en liten høyde (stein, trapp eller lignende) å stå på for å informere deltakerne. Personer i samme husstand kan sees på som en enhet (men de telles individuelt).


Soppkontroll

Må settes opp slik at det er minst en meter (helst to eller mer) mellom soppkontrollørene (og evt. utstillingen). Pass også på at det er minst en meter mellom soppkontrollør og kurv-eier. Man skal spørre kurv-eier om vedkommende er syk, i karantene eller isolasjon, i så fall skal vi ikke kontrollere kurven. (det er lov å gå på tur når man er i karantene, så folk kan fort glemme seg). Kontrollbrettet skal dekkes med papir før soppene legges på. Papiret skal kastes mellom hver kurv-eier. Kniv og annet utstyr som er brukt, rengjøres mellom hver kurv-eier. Soppkontrolløren bruker engangshansker (som byttes mellom hver kurv-eier).  Soppkontrollørene kan ikke lukte eller smake på sopper som andre har plukket (eller tatt på). 

Køen må ha minst en meter mellom hver kurv-eier (flere kan stå sammen hvis de er i samme husstand). Viktig å sørge for at det ikke er mange folk rundt kontrollen.

Assistenten er ansvarlig for køkultur og for utstillingen. Assistenten viser frem soppene i utstillingen og gjør forklaringer av soppene. Besøkende skal IKKE ta på soppene i utstillingen. Viktig å begrense utstillingen til de viktigste soppene (de meget giftige, fluesopper, matsopper og forvekslinger til matsoppene). Brosjyrer og informasjonsmateriell må ligge tilgjengelig på en måte at man slipper å komme inntil folk 

 

Kurs

Kursdeltakere må ha minst en meter fra hverandre. Man kan ikke lukte eller smake på sopp eller nyttevekster man ikke har plukket selv (ingen andre må ha tatt på den heller). Vi kan ikke sette frem kjeks eller annen mat som kursdeltakerne kan ta. Oppfordre til å ta med mat og drikke selv. Vi kan servere kaffe/te i engangskrus, hvor en er ansvarlig for å helle opp i krusene.

Dersom kursmateriell skal sendes rundt, må det være tilgjengelig hansker og/eller antibac til kursdeltakerne.


 

Styret.