Smittevernråd

Er man syk så holder man seg hjemme Er man i karantene så holder man seg hjemme Er man i isolasjon så holder man seg hjemme

Følgende smittevernråd gjelder for alle arrangementer i regi av Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening:

 

Felles for alle arrangementer:

  • Vi krever obligatorisk påmelding med navn, epost og telefonnummer. Personer som ikke er påmeldt kan avvises.
  • Er man syk så holder man seg hjemme.
  • Er man i karantene så holder man seg hjemme.
  • Er man i isolasjon så holder man seg hjemme.
  • Man holder minst en meters avstand (unntak for personer i samme husholdning)
  • Man deler ikke på utstyr.
  • Man kan ikke lukte eller smake på sopp eller nyttevekster som andre har plukket.

Turer
En av turlederne utpekes som smittevernansvarlig. Den
smittevernansvarlige tar opprop og krysser av mot påmeldingslisten. Personer som ikke er påmeldt må avvises. Det
skal også spørres om noen er syke, i karantene eller i
isolasjon. Disse skal i så fall avvises. Det må holdes minst
en meters avstand mellom personene. Det kan være lurt å
bruke en liten høyde (stein, trapp eller lignende) å stå på for
å informere deltakerne.
Personer i samme husstand kan sees på som en enhet
(men de telles individuelt).

Soppkontroll
Må settes opp slik at det er minst en meter mellom soppkontrollørene (og evt. utstillingen). Pass også på at det er
minst en meter mellom soppkontrollør og kurv-eier. Man skal
spørre kurv-eier om vedkommende er syk, i karantene eller
isolasjon, i så fall skal vi ikke kontrollere kurven. (det er lov
å gå på tur når man er i karantene, så folk kan fort glemme
seg). Kontrollbrettet skal dekkes med papir før soppene legges på. Papiret skal kastes mellom hver kurv-eier. Kniv og
annet utstyr som er brukt, rengjøres mellom hver kurv-eier.
Soppkontrolløren bruker engangshansker (som byttes mellom hver kurv-eier). Soppkontrollørene kan ikke lukte eller
smake på sopper som andre har plukket (eller tatt på).
Køen må ha minst en meter mellom hver kurv-eier (flere kan
stå sammen hvis de er i samme husstand). Viktig å sørge
for at det ikke er mange folk rundt kontrollen.

Assistenten er ansvarlig for køkultur og for utstillingen. Assistenten viser frem soppene i utstillingen og gjør forklaringer av soppene. Besøkende skal IKKE ta på soppene i utstillingen. Viktig å begrense utstillingen til de viktigste soppene
(de meget giftige, fluesopper, matsopper og forvekslinger til
matsoppene). Brosjyrer og informasjonsmateriell må ligge
tilgjengelig på en måte at man slipper å komme inntil folk.

Kurs
Kursdeltakere må ha minst en meter fra hverandre. Man kan
ikke lukte eller smake på sopp man ikke har plukket selv
(ingen andre må ha tatt på den heller). Vi kan ikke sette frem
kjeks eller annen mat som kursdeltakerne kan ta. Oppfordre
til å ta med mat og drikke selv. Vi kan servere kaffe/te i engangskrus, hvor en er ansvarlig for å helle opp i krusene.
Dersom kursmateriell skal sendes rundt, må det være
tilgjengelig hansker og/eller
antibac til kursdeltakerne.

Samkjøring
Samkjøring i privatbiler er på grensen av det man tillate. Her
må alle deltakere eventuelt ta stilling individuelt. Hvis samkjøring er nødvendig, så skal det skje etter disse reglene:
Kun tre personer i bilen (fører, en passasjer foran og en
passasjer bak).
Alle i bilen bruker munnbind og det må være tilgjengelig
desinfeksjonsvæske i bilen.
Foreningen er ansvarlig for at munnbind og desinfek-sjonsvæske er tilgjengelig.

Styret.