Styret 2020

Styret velges på årsmøtet i februar og konstituerer seg på første styremøtet i etterkant.

Roger Andersen  (leder)

r.regor@gmail.com

934 48 167

 

Kari Balke Øiseth (styremedlem)

 

Frank Tretnes (kasserer)

ftretnes@online.no

414 20 565

 

Toril Deildok (styremedlem)

tdeildok@gmail.com

909 77 463

 

 

Pernille Bakkevig (styremedlem)

 

Terje Christoffersen (styremedlem)

 

Bjørn Viken  (styremedlem)

 

Kristin Eidem Fostervold (første vara)

 

Øyvind Bergerud (andre vara)

oyvind.bergerud@gmail.com

959 40 370

 

Trine Tengbom (revisor)

 

Marianne Rudolph-Lund (vararevisor)

mrudolp@online.no

976 23 548