Styret 2019

Styret velges på årsmøtet i februar og konstituerer seg på første styremøtet i etterkant.

Roger Andersen  (leder)

r.regor@gmail.com

934 48 167

 

Tove Jacobsen (nestleder)

tove.jacobsen@getmail.no

91622449

 

Frank Tretnes (kasserer)

ftretnes@online.no

414 20 565

 

Toril Deildok (styremedlem)

tdeildok@gmail.com

909 77 463

 

 

Alf Sjuls Hansen (styremedlem)

alsj-ha@online.no

481 79 204

 

Monica Allen (styremedlem)

mtj212@hotmail.com

934 37 773

 

Jon Martinsen Strand (styremedlem)

jonstranded@gmail.com

909 14 732

 

Lene Johansen (første vara)

lene@lenejohansen.com

938 23 663

 

Øyvind Bergerud (andre vara)

oyvind.bergerud@gmail.com

959 40 370

 

Trine Tengbom (revisor)

 

Marianne Rudolph-Lund (vararevisor)

mrudolp@online.no

976 23 548