tur8.jpg

Bli med på turer!

Alle turene ledes av to personer, som begge har omfattende kunnskap om sopp eller nyttevekster. På soppturene er begge turlederne sertifiserte soppsakkyndige. Høstens soppturer åpner for påmelding 1.august

Vi har et stort turprogram både om våren og høsten. Turene er hovedsakelig gratis og åpne for alle. De fleste går på formiddagen i helgene, men vi har også noen kveldsturer midt i uken. Turene våre varer som regel to timer, men på noen steder kan det bli noe mer pga avstanden fra parkeringen til terrenget vi skal gå i.

Følg med på nettsidene våre og legg datoene inn i kalenderen. Inviter venner og la gjerne turene våre være starten på en lang og fin utedag, NB! grunnet pandemien, kan turer i år bli avlyst eller utsatt til senere dato, dette publiseres også på nettsidene.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev, så får du jevnlig informasjon om alle OOSN-arrangementer. Vi legger også arrangementer ut på Facebook-siden vår: https://www.facebook.com/Oslo-og-omland-sopp-og-nyttevekstforening-217871821935254/ 

Vil du se hvordan vi har det på tur? Se Oslo og omland sopp- og nyttevekstforenings turfilm, og bli med oss ved neste anledning!

Nyttevekster på Fornebulandet

Lilløyplassen naturhus
Kun for medlemmer

Her kan vi finne blanding av bynære og sjønære vekster. Enkelte områder er vernet/fredet, men turleder vet hvor. Ta med egnet kurv, plastposer, kniv og saks, samt håndsprit. i tillegg ber vi dere om å ha munnbind klart for bruk når dere står nær hverandre. Brosjyre om nyttevekster her: https://drive.google.com/file/d/1AHrKAijRjM64gkdsoG0KtF1CGo3gVePM/view Restriksjonene endres stadig, så vi...

Sopptur på Skullerud

Skullerudstua
Åpent for alle

Nå har forhåpentlig de gode vårsoppene kommet og kanskje et par av sommersoppene også.  Ta med kurv, papirposer og soppkniv, samt håndsprit. i tillegg ber vi dere om å ha munnbind klart for bruk når dere står nær hverandre. Brosjyre om trygge matsopper og farlige giftsopper her: https://drive.google.com/file/d/1JPUs9PAdX2aHtz2Hj7FQXKAp-iS0pFFM/view Restriksjonene endres stadig, så vi anbefale...

Sopptur på Bygdøy

Huk, Bygdøy
Åpent for alle

Nå har forhåpentlig de gode høstsoppene begynt å komme.  Ta med kurv, papirposer og soppkniv Brosjyre om trygge matsopper og farlige giftsopper her: https://drive.google.com/file/d/1JPUs9PAdX2aHtz2Hj7FQXKAp-iS0pFFM/view Koronaestriksjonene endres stadig, sjekk gjeldende regler for Oslo kommune her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/arrangementer-pa-offentlig-sted/...

Sopptur ved Rustadsaga for nybegynnere

Rustadsaga sportsstue
Åpent for alle

Kort matsopptur med kontroll av funnene dine underveis. Ta med egnet kurv, papirposer og soppkniv. Brosjyre om trygge matsopper og farlige giftsopper her: https://drive.google.com/file/d/1JPUs9PAdX2aHtz2Hj7FQXKAp-iS0pFFM/view Koronarestriksjonene kan fremdeles være gjeldende, sjekk regler for Oslo kommune her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/arrangementer-pa-off...

Sopptur ved DNT-hytta Dølerud

DNT-hytta Dølerud
Åpent for alle

DNT-hytta Dølerud er en gammel husmannsplass under Store Li ved Klemetsrud. Den ligger langs blåmerket sti mellom Sandbakken og Østmarkskapellet og ble åpnet som DNT-hytte i november 2015. Les mer om stedet her: https://ut.no/hytte/101145/dlerud Turlederne er  soppsakkyndige og kan svare på spørsmål og kontrollere funn underveis. Ta med kurv, tøypose eller lignende til å ha soppen i. I tille...

Sopptur I Sørmarka

Sørmarka kurs- og konferansesenter
Åpent for alle

Turen passer for alle nivåer av soppkunnskap (er du helt nybegynner, så bemerk at vi har egne nybegynnerturer også, men alle er selvsagt velkomne) Ta med kurv, tøypose eller lignende til å ha soppen i. I tillegg små papirposer, gamle jordbærbokser etc for å holde ulike arter adskilt.  Brosjyre om trygge matsopper og farlige giftsopper her: https://drive.google.com/file/d/1JPUs9PAdX2aHtz2Hj7FQXKA...

Sopptur ved Konglungen

Konglungen, Asker
Åpent for alle

Turen foregår i kalkrike løv- og granskoger. Her kan vi finne mange av de vanligste matsoppene. Turlederne er soppsakkyndige, de kan svare på spørsmål og kontrollere funn underveis. Ta med kurv, tøypose eller lignende til å ha soppen i. I tillegg små papirposer, gamle jordbærbokser etc for å holde ulike arter adskilt.  Brosjyre om trygge matsopper og farlige giftsopper her: https://drive.goog...

Sopptur ved Vardåsen

Drengsrud, Vardåsen kirke, Asker
Åpent for alle

Turen går i kalkrike granskoger. Her kan vi finne mange av de vanligste matsoppene, men også sjampinjonger og bleklodden steinsopp. Turlederne er soppsakkyndige, de kan svare på spørsmål og kontrollere funn underveis. Ta med kurv, tøypose eller lignende til å ha soppen i. I tillegg små papirposer, gamle jordbærbokser etc for å holde ulike arter adskilt.  Brosjyre om trygge matsopper og farlige...

Tur i Solemskogen

Solemskogen
Åpent for alle

Turlederne er  soppsakkyndige og kan svare på spørsmål og kontrollere funn underveis. Ta med kurv, tøypose eller lignende til å ha soppen i. I tillegg små papirposer, gamle jordbærbokser etc for å holde ulike arter adskilt.  Brosjyre om trygge matsopper og farlige giftsopper her: https://drive.google.com/file/d/1JPUs9PAdX2aHtz2Hj7FQXKAp-iS0pFFM/view Koronaestriksjonene endres stadig, sjekk gj...

Sopptur Dikemark

Dikemark, Asker
Åpent for alle

Turen foregår i furu- og granskog.  Turlederne er  soppsakkyndige og kan svare på spørsmål og kontrollere funn underveis. Ta med kurv, tøypose eller lignende til å ha soppen i. I tillegg små papirposer, gamle jordbærbokser etc for å holde ulike arter adskilt.  Brosjyre om trygge matsopper og farlige giftsopper her: https://drive.google.com/file/d/1JPUs9PAdX2aHtz2Hj7FQXKAp-iS0pFFM/view Koro...

Sopptur rundt Burudvann

Burudvann parkering
Åpent for alle

Rundtur langs vannet eller lengre inn i marka om man vil. Turen starter i litt myrlendt terreng, hovedsakelig gammel barskog (furu og gran) med noe innslag av løvtrær. Det er noe stigning, middels kupert og barnevennlig. De som ønsker å gå litt videre, kan følge blåmerket sti til gapahuken, eller til Haslumseter/Brunkollen. Turlederne er  soppsakkyndige, de kan svare på spørsmål og kontroller...

Traktkantarelljakt på Sandermosen

Sandermosen stasjon
Åpent for alle

Traktkantarellene kommer langt utover høsten og lar seg ikke knekke av noen frostnetter. Den egner seg godt for tørking og gir soppglede vinteren gjennom. Turlederne er  soppsakkyndige og kan svare på spørsmål og kontrollere funn underveis. Ta med kurv, tøypose eller lignende til å ha soppen i. I tillegg små papirposer, gamle jordbærbokser etc for å holde ulike arter adskilt. Brosjyre om trygge...