Ramsløk.jpg

Ramsløktur

Ringeriksveien 276A, 1340 SKUI

Smestad busstopp nord for Skui. Bussrute 761 fra Sandvika bussterminal. Parkering 200 m lenger opp Ringeriksveien.