Kartleggingstur Romsås-2017-05-30-Bente. Helge, Anne og meg.JPG

Kartlegging av storsopper i Oslo og Akershus

Sopp- og nyttevekstforeningene på Romerike og i Oslo og omland har laget en felles gruppe for soppkartlegging og ønsker flere med på laget.
Kartleggingsavsvarlig for Romerike sopp- og nyttevekstforening er Siv Moen og kartleggingsansvarlig for Oslo- og omland sopp- og nyttevekstforening er Torfinn Bjørseth.

 Vi vil gjerne ha med flere  medlemmer som er interessert i kartlegging. Både du som er erfaren kartlegger, har stor artskunnskap og kan bruke mikroskop, og du som ikke har kartleggingserfaring men ønsker å lære mere innenfor noen av disse områdene.

Det blir helt uforpliktende å stå på e-postadresselista vår. Du kommer til å få informasjon om aktivitetene og kan da bestemme deg for hva du kan/ønsker å være med på.

 Send en e-post til siv.moen@gmail.com hvis du er interessert i å bli med i gruppa.

Dette året vil vi kartlegge et brannfelt på Romsås gjennom sesongen. I tillegg blir det turer i Lillomarka.og andre steder

Alle turene vil bli lagt ut for påmelding under fanen turer

Mandag 1. januar, 18.00 - mandag 31. desember, 18.00

Planlagte vår- og sommerturer:
15.mai: Sørlidalen (ved Rødtvedt)
23.mai: Vi studerer trær og bark
29.mai: Kartleggingtur til brannfelt på Romsås
13.juni: Kartlegging av brannfelt på Romsås
25.juli: Kartlegging av brannfelt på Romsås

Høsten 2018 vil vi fortsette kartleggingen av brannfeltet på Romsås

I tillegg blir det turer til Gjelleråsen rundt Liastua og
til området mellom Ellingsrudåsen og Lutvann

Vi  vil også delta på noen av SABIMAs kartleggingsturer

https://www.sabima.no/kartlegging/kartleggingsturer/

 

 

Tirsdag 15. mai, 18.00-21.00

 

Årets første tur:

Kartleggingstur til Sørlidalen (ved Rødtvedt)

Påmelding til turen finner du her

https://oosn.no/turer/sopp/kartleggingstur-til-sorlidalen

 

Onsdag 23. mai, 18.00-22.00

Vi studerer trær og bark
Sted: Kolås
Påmelding finner du her:

https://oosn.no/turer/sopp/vi-studerer-traer-og-bark

Tirsdag 29. mai, 18.00-21.00

Kartlegging av brannfelt på Romsås

https://oosn.no/turer/sopp/kartlegging-av-brannfelt-pa-romsas

Onsdag 13. juni, 18.00-21.00

Kartlegging av brannfelt  på Romsås
https://oosn.no/turer/sopp/kartlegging-av-brannfelt-pa-romsas-4

Onsdag 25. juli, 18.00-21.00

Kartlegging av brannfelt på Romsås

https://oosn.no/turer/sopp/kartlegging-av-brannfelt-pa-romsas-5