Entoloma holmvassdalnense-Bamsetjern-2018-08-30.JPG

Kartlegging av storsopper i Oslo og Akershus

Sopp- og nyttevekstforeningene på Romerike og i Oslo og omland har laget en felles gruppe for soppkartlegging og ønsker flere med på laget.
Kartleggingsavsvarlig for Romerike sopp- og nyttevekstforening er Siv Moen og kartleggingsansvarlig for Oslo- og omland sopp- og nyttevekstforening er Torfinn Bjørseth.

 Vi vil gjerne ha med flere  medlemmer som er interessert i kartlegging. Både du som er erfaren kartlegger, har stor artskunnskap og kan bruke mikroskop, og du som ikke har kartleggingserfaring men ønsker å lære mere innenfor noen av disse områdene.

Det blir helt uforpliktende å stå på e-postadresselista vår. Du kommer til å få informasjon om aktivitetene og kan da bestemme deg for hva du kan/ønsker å være med på.

 Send en e-post til siv.moen@gmail.com hvis du er interessert i å bli med i gruppa.

Planlagte vår- og høstturer:
Turene vil i år legges dels til Oslo, dels til Akershus, De blir turer fra april og framover til sommeren, deretter høstturer fra august-
Vårturer:
April: Slimsopper under snøsmeltingen  -  dato og sted ikke bestemt
Mai :Slemdalsbekken, Nannestad: Ravinetur
Mai: Skullerud: Vedboende sopp og tidlige arter
Juni: Mogreina i Ullensaker: Vedboende sopp og tidlige arter

Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger når sted og dato er bestemt

Alle turene vil bli lagt ut for påmelding under fanen turer

Hvis du lurer på hva vi gjorde i 2018 kan du se her: https://oosn.no/artikkel/kartleggingsaret-2018-1