Entoloma holmvassdalnense-Bamsetjern-2018-08-30.JPG

Kartlegging av storsopper i Oslo og Akershus

Sopp- og nyttevekstforeningene på Romerike og i Oslo og omland har laget en felles gruppe for soppkartlegging og ønsker flere med på laget.
Kartleggingsavsvarlig for Romerike sopp- og nyttevekstforening er Siv Moen og kartleggingsansvarlig for Oslo- og omland sopp- og nyttevekstforening er Torfinn Bjørseth.

 Vi vil gjerne ha med flere  medlemmer som er interessert i kartlegging. Både du som er erfaren kartlegger, har stor artskunnskap og kan bruke mikroskop, og du som ikke har kartleggingserfaring men ønsker å lære mere innenfor noen av disse områdene.

Det blir helt uforpliktende å stå på e-postadresselista vår. Du kommer til å få informasjon om aktivitetene og kan da bestemme deg for hva du kan/ønsker å være med på.

Send en e-post til siv.moen@gmail.com hvis du er interessert i å bli med i gruppa.

Turene vil i år legges dels til Oslo, dels til Akershus, De blir turer fra april og framover til sommeren, deretter høstturer fra august-
Vi vil se an været så tid og sted kan bli endret

Hvis du lurer på hva vi gjorde i 2018 kan du se her: https://oosn.no/artikkel/kartleggingsaret-2018-1