Frynsepiggflak-Alnaelva ved Huken.JPG

Kartleggingstur Alnaelva - sør for Grorud

Dette er ingen vanlig sopptur, men en tur beregnet på de som er interessert i kartlegging av arter
Vi leter etter kjuker, vedboende sopp og andre tidligere årter

Ta med utstyr for registrering: Kurv med små bokser, skrivesaker, fotoapparat, GPS mm.

Oppmøtested: Huken

Turleder:  Helge Bråthen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen

 

Bergensveien 2