Lakssopp-Skillingsdalen-2017-06-25 (3).JPG

Kartleggingstur - Mogreina nord for Gardermoen

Dette er ingen vanlig sopptur, men en tur beregnet på de som er interessert i kartlegging av arter
Vi leter etter kjuker, vedboende sopp og andre tidligere årter

Ta med utstyr for registrering: Kurv med små bokser, skrivesaker, fotoapparat, GPS mm.

Oppmøtested: Mogreina kirke

Turledere:  Tove Jacobsen og Trond Berg-Hansen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen