Reddikrødspore-Traktorveien (3).JPG

Kartleggingstur Østensjøvannet


Dette er ingen vanlig sopptur, men en tur beregnet på de som er interessert i kartlegging av arter
Denne dagen drar vi til Østensjøvannet

Ta med utstyr for registrering: Kurv med små bokser, skrivesaker, fotoapparat, GPS mm.

Oppmøtested: Østensjø parkering

Turleder: Helge Bråthen

Østensjøveien, 0590 OSLO