Svartrandkjuke-Kongeskogen-Bygdøy-2017-03-18.JPG

Kartleggingstur - Prosjekt Alnaelva (Svartdalen)

Dette er ingen vanlig sopptur, men en tur for de er interessert i kartlegging av arter.
Minstekrav for å delta på kartleggingsturene er at man har grunnkunnskap i sopp.
Årets prosjekt for Kartleggingsgruppa Romerike og Oslo blir Svartdalen. Vi tenker å ha månedlige turer dit. Dette er tur nr.2. 
Denne gangen leter etter kjuker, barksopp og andre vedboende arter

Ta med utstyr for registrering: Kurv med små bokser, skrivesaker, fotoapparat, GPS mm.

Oppmøtested:Bynseng T-banestasjon

Turleder:  Helge Bråthen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen