Ospekullsopp-Ved Alnaelva-2019-04-24.JPG

Kartleggingstur - Prosjekt Alnaelva (Svartdalen)

Dette er ingen vanlig sopptur, men en tur for de er interessert i kartlegging av arter.
Minstekrav for å delta på kartleggingsturene er at man har grunnkunnskap i sopp.
Årets prosjekt for Kartleggingsgruppa Romerike og Oslo blir Svartdalen. Vi tenker å ha månedlige turer dit. Dette er tur. nr. 3.
Denne gangen leter vi spesielt etter tidlige arter,men også kjuker, barksopp og andre vedboende arter

Ta med utstyr for registrering: Kurv med små bokser, skrivesaker, fotoapparat, GPS mm.

Oppmøtested:Brynseng T-banestasjon

Turleder:  Helge Bråthen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen