Mørk orebrunhatt-Lindebergåsen-2018-07-10.JPG

Kartleggingstur - Prosjekt Alnaelva (Svartdalen)

Dette er ingen vanlig sopptur, men en tur for de som er interessert i kartlegging av arter.
Minstekrav for å delta på kartleggingsturene er at man har grunnkunnskap i sopp.
Årets prosjekt for Kartleggingsgruppa Romerike og Oslo blir Svartdalen. Dette er tur nr.9

Ta med utstyr for registrering: Kurv med små bokser, skrivesaker, fotoapparat, GPS mm.

Oppmøtested:Brynseng T-banestasjon

Turleder:  Helge Bråthen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen

NB. Av smittevernshensyn  er det viktig at alle melder seg på med fullt navn