Langsporet vintersopp-Tonsenplassen-2019-11-24 (2).JPG

Kartleggingstur - Prosjekt Alnaelva (Svartdalen)

Dette er en kartleggingstur. På disse turene kartlegger vi det vi finner av sopp og legger funnene inn på artsobservasjoner.no. Kravet for å melde seg på kartleggingsturene er god kunnskap om sopp og en profil på artsobservasjoner.

Turen er for medlemmer av OOSN og Romerike sopp og nyttevekster. Er du medlem av en annen lokalforening under Sabima er du velkommen til å melde deg på.

Utstyr som kreves er: GPS, fotoapparat, skrivesaker, kurv og små og store bokser til å legge sopp i.

NB. Av smittevernshensyn er det viktig at ingen deler på utstyr og at alle melder seg på med fullt navn.

Oppmøtested:Brynseng T-banestasjon

Turleder: Helge Bråthen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen.