Skaftejordstjerne-Slattum(Nittedal)-2017-05-21 (2).JPG

Kartleggingstur Slattum

Denne turen arrangeres av Romerike sopp- og nyttevekstforening sammen med Lillomarkas venner. Her leter vi etter rødlistearter og det er flott om noen av deltakerne også legger disse inn i artsobservasjoner.no

Ta med utstyr for registrering: Kurv med små bokser, skrivesaker, fotoapparat, GPS mm.

Oppmøtested:Slattum skole

Turleder:  Siv Moen

 

Skoleveien 15, 1480 SLATTUM