Flatklokkehatt-Skullerud-2018-09-01.JPG

Kartleggingstur Svenstadlia (Eidsvoll)

Dette er en kartleggingstur. På disse turene kartlegger vi det vi finner av sopp og legger funnene inn på artsobservasjoner.no. Kravet for å melde seg på kartleggingsturene er god kunnskap om sopp og en profil på artsobservasjoner.

Turen er for medlemmer av OOSN og Romerike sopp og nyttevekster. Er du medlem av en annen lokalforening under Sabima er du velkommen til å melde deg på.

Utstyr som kreves er: GPS, fotoapparat, skrivesaker, kurv og små og store bokser til å legge sopp i.

Området inneholder mye fin skog med i hovedsak gråor, alm, lind, hassel og gran. Relativt mye dødved

Ta med utstyr for registrering: Kurv med små bokser, skrivesaker, fotoapparat, GPS mm.

Oppmøtested: Årnesvegen 29, 2093 Feiring (ved den gamle Feiringklinikken)
Tid: 28. august kl. 12.00

Turleder:  Gaute Mohn Jenssen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen

Årnesvegen 29, 2093 FEIRING

Parkeringsplassen til de ansatte ved den nedlagte Feiringklinikken.

Innkjøring til parkeringen på nedsiden av bygningene