Kartleggingstur Tæruddalen

Dette er ingen vanlig sopptur, men en tur beregnet på de som er interessert i kartlegging av arter
Denne dagen drar vi til en ravine i Nannestad

Ta med utstyr for registrering: Kurv med små bokser, skrivesaker, fotoapparat, GPS mm.

Oppmøtested:Parkeringsplassen i Tæruddalen

Turledere:  Gaute Mohn Jenssen og Siv Moen