Koboltrødspore-Låkeberget-toppen (4).JPG

Kartleggingstur til Mogreina

Dette er ingen vanlig sopptur, men en tur beregnet på de som er interessert i kartlegging av arter

Ta med utstyr for registrering: Kurv med små bokser, skrivesaker, fotoapparat, GPS mm.

Oppmøtested: Mogreina kirke

Turledere:  Tove Jacobsen og Trond Berg-Hansen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen