Kastanjeparasollsopp-Bekkedalen (3).JPG

Kartleggingstur til Slemdalsbekken i Nannestad - ravinetur

Dato 20.august 11.00-14.00
Dette er ingen vanlig sopptur, men en tur beregnet på de som er interessert i kartlegging av arter
Denne dagen drar vi til en ravine i Nannestad

Ta med utstyr for registrering: Kurv med små bokser, skrivesaker, fotoapparat, GPS mm.

Oppmøtested: Gamle Åsvegen 91, 2034 Holter, ved Coop Extra

Turledere: Siv Moen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen

Gamle Åsvegen 9, 2034 HOLTER

Vi parkerer ved Coop Extra