Sumpklubbemorkel-I bekken bilvei (1).JPG

Kartleggingstur til Sørlidalen (ved Rødtvedt)

Dette er ingen vanlig sopptur, men en tur beregnet på de som er interessert i kartlegging av arter
Denne dagen leter vi etter de tidlige soppene, både langs Hestejordene og i Sørlidalen..
Vi ser også etter kjuker og slimsopper.
Ta med utstyr for registrering: Kurv med småbokser, skrivesaker, kamera, GPS mm.

Kanskje vi finner noe spennende

Oppmøtested : Parkeringsplassen øverst i Utfartsveien kl. 1800

Turleder: Tove Jacobsen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen