Trompetkjuke-Skullerud-2018-09-01 (3).JPG

Kartleggingtur på Skullerud

Dette er ingen vanlig sopptur, men en tur beregnet på de som er interessert i kartlegging av arter
Vi ser etter kjuker, vedboende sopp og andre tidlige arter.

Ta med utstyr for registrering: Kurv med små bokser, skrivesaker, fotoapparat, GPS mm.

Oppmøtested: Parkeringsplassen ved Skullerudstua

Turledere:  Anne Christenson og Tove Jacobsen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen

 

General Ruges vei 106, 0692 OSLO

10 min å gå fra til Skullerud T. Med bil, følg Skullerudveien til Schaffenbergs vei. Se Skullerudstua.no