Medlemstur til Jeløya

Anja Helgestad er den ene lederen  på denne turen. Vi gjør turen sammen med Romerike sopp- og nyttevekstforening. Oslo annonserer 20 plasser for våre medlemmer og Romerike annonserer 10 plasser for sine.

Vi møtes ved Alby gård kl. 11.00. Det anbefales at man forsøker å kjøre sammen til Alby, slik at både vi og Albys gjester får parkeringslass.

Vi vil søke etter grønn fluesopp og stor parasollsopp. Her finnes ingen garanti for at vi finner disse, men mye interessant sopp skal finnes i området.

Biørn Biørnstads vei 28280, 1519 MOSS