Sopptur fra Sandbakken

Sandbakken

Frammøte ved Sandbakken parkering i Sandbakkenveien kl. 11:00.

De som kommer med buss, kan møte ved bussholdeplassen Brokkenhus kl. 10:50 (gå 110 m til Sandbakkenveien) for felles transport videre til parkering nærmere Sandbakken kafé.

Ta med en kurv og gjerne noen papirposer til å holde usikre arter adskilt fra de gode matsoppene.

Spør turleder underveis og uansett samles vi ved Sandbakken kafé kl. 13-14 for kontroll av det dere har plukket. Også andre turgåere kan møte der for kontroll av sopp.

Enebakkveien 870, 1404 SIGGERUD

Buss 550 (mot Enebakk) fra Oslo bussterminal. Gå av på holdeplassen Brokkenhus. Herfra er det ca 2 km til Sandbakken (langs bilvei). Et annet alternativ er å ta bussen til Stensrudtjern (Hanåveien). Turen inn til Sandbakken er ca 3 km og går på så godt som bilfri vei. Fra parkeringsplassen er det ca 600 meter å gå opp til Sandbakken.