Kremler redigert.jpg

Sopptur i Kongeskogen på Bygdøy

Bli med på sopptur i kalkrik løv- og furuskog - Kongeskogen på Bygdøy. 

Området er svært verdifullt både geologisk, biologisk og historisk og er derfor fredet, men det er lov å plukke sopp der:
Du kan lese mer om naturtyper og biologisk mangfold her: https://naturvernforbundet.no/getfile.php/1389238-1443442284/Bilder/Illustrasjonsbilder/Aktivitetssoner/Naturkart%20Kongeskogen-web.pdf
og det historiske her: https://bygdokongsgard.no/kongeskogen

Vi har alltid med to soppsakkyndige på turene våre; de vil svare på spørsmål underveis og kontrollere sopp deltagerne finner på turen.
Ta med en kurv, tøypose eller lignende å ha soppen i. Plastposer egner seg dårlig, bruk heller små papirposer, gamle jordbærbokser etc. for å holde ulike arter adskilt.
Deltagere kan få et lite informasjonshefte med basisinformasjon om sopp - ta gjerne med noe å notere på og med i tillegg.

Frammøte kl. 18:00 på P-plassen ved Huk. OBS! Avgiftsbelagt parkering.

OOSN følger smittevernråd tilpasset dagens situasjon, se her: https://oosn.no/smittevernrad 
Vi må derfor ha fullt navn og kontaktinformasjon ved påmelding.

Vel møtt!

 

Chr. Frederiks vei 2, 0287 OSLO

Parkeringsplassen ved bussholdeplassen