Soppkurv.jpg
© Pernille Bakkevig

Sopptur på Rustadsaga for nybegynnere

NB! Vi åpner for påmelding 14 august.

Kort matsopptur med en liten sopputstilling og kontroll av kurven din underveis.

Oppmøte på kafeens uteareal, se etter turlederne, de har grønne vester.

OOSN følger smittevernråd tilpasset dagens situasjon, se her: https://oosn.no/smittevernrad 
Vi må derfor ha fullt navn og kontaktinformasjon ved påmelding.

Ta med egnet kurv, papirposer og soppkniv.

Vel møtt!

Rustadsaga 856, 0693 OSLO

10 min å gå fra parkeringsplass. Soppkontrollen plassert på oversiden av kafeen.