Hvit sprøsopp.jpg
© Pernille Bakkevig

Sopptur på Skullerud

Nå har forhåpentlig de gode vårsoppene kommet og kanskje et par av sommersoppene også. 
Ta med kurv, papirposer og soppkniv, samt håndsprit. i tillegg ber vi dere om å ha munnbind klart for bruk når dere står nær hverandre.
Brosjyre om trygge matsopper og farlige giftsopper her: https://drive.google.com/file/d/1JPUs9PAdX2aHtz2Hj7FQXKAp-iS0pFFM/view

Restriksjonene endres stadig, så vi anbefaler dere å sjekke gjeldende regler for Oslo kommune her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/arrangementer-pa-offentlig-sted/
OOSNs smittevernråd tilpasset dagens situasjon her: https://oosn.no/smittevernrad 
Vi må derfor ha fullt navn og kontaktinformasjon ved påmelding.

Adkomst kollektivt: T-bane 3 Mortensrud

Vi møtes ved Skullerudstua kl. 12.00, se etter lederne, de har grønne vester.

Vel møtt!

 

General Ruges vei 106, 0692 OSLO

10 min å gå fra til Skullerud T. Med bil, følg Skullerudveien til Schaffenbergs vei. Se Skullerudstua.no