Traktkantarelltur ved Dikemark

Frammøte kl.11.00 ved tårnbygget.

Turen foregår i furu- og granskog. Her pleier det å være mye traktkantarell, men også mange av de andre matsoppene.

Ta med en kurv og gjerne noen papirposer til å holde usikre arter adskilt fra de gode matsoppene.

Spør turleder underveis og uansett samles vi ved den innerste P-plassen der skiløypene begynner kl. 13-14 for kontroll av det dere har plukket. Også andre turgåere kan møte der for kontroll av soppF 

 

Dikemark sykehus, 1385 ASKER

Tårnbygget