Silkekjuke-Årvollåsen-Kolås 3.JPG

Vi studerer trær og bark

Dette er ingen vanlig sopptur, men en tur beregnet på de som er interessert i kartlegging av arter
Denne dagen vil studere trær og stokker med vedboende sopp.

Vi tar turen til Kolås hvor vi kan finne både løv- og bartrær..
Finner vi noe interessant underveis registrerer vi det.
Ta med utstyr for registrering: Kurv med små bokser, skrivesaker, fotoapparat, GPS mm.

Oppmøtested: Parkeringsplassen øverst i Utfartsveien kl. 1800

Turledere: Helge Braathen og Gaute Mohn Jenssen

Det må være minst 3 deltakere for at vi skal gjennomføre turen